top of page

Examens de français: B1


Αγαπητοί γονείς,


Ο παρόν οδηγός απευθύνεται λοιπόν σε εσάς, τους γονείς, με σκοπό να σας ενημερώσει γενικά για το τι σημαίνει για το παιδί σας να κατέχει κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και πιο συγκεκριμένα για το DELF B1.

Το DELF (Diplôme d’études en langue française) είναι πτυχίο γλωσσομάθειας που χορηγεί το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας. Είναι μια εξέταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1-Α2, Β1-Β2, C1-C2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

Έχοντας ολοκληρώσει τα απαιτούμενα τέσσερα χρόνια, μέχρι το επίπεδο των εξετάσεων του DELF Β1 (πρώτο αναγνωρισμένο πτυχίο από ΑΣΕΠ), η απόκτηση ενός πτυχίου εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο πιστοποίησης των γνώσεων αλλά και των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Οι εξετάσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρο, να γίνουν μια ευκαιρία για επανάληψη, για συγκέντρωση, αλλά είναι και μια επιβράβευση. Οι εξετάσεις σε μία ξένη γλώσσα μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας προσωπικός χάρτης της γλωσσικής ανάπτυξης του μαθητή, κι αυτό μπορεί να δώσει μία αίσθηση επιτεύγματος.

Το δίπλωμα DELF B1 πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων του μαθητή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας : ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων.

Πιο αναλυτικά, μέσω της προετοιμασίας που γίνεται για το δίπλωμα DELF B1, οι μαθητές συμμετέχουν στην παραγωγή γλώσσας μέσα από δομημένους διαλόγους, εξιστορήσεις και συζητήσεις καθώς και μέσα από τη σύνταξη σύντομων κειμένων. Εκπαιδεύονται επίσης στη γραφή επίσημης και ανεπίσημης επιστολογραφίας, άρθρων και εκθέσεων. Μέσα από αυτές τις ποικίλες γλωσσικές δραστηριότητες, οι μαθητές καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες στην ανάγνωση, γραφή, ακουστική κατανόηση και ομιλία ώστε να επιτύχουν σε ανώτερα επίπεδα εκμάθησης τα επόμενα χρόνια.Οι εξετάσεις για το DELF Β1 αποτελούνται από 4 ενότητες:

  1. Κατανόηση προφορικού λόγου: Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ακουστικά κείμενα (δύο φορές το κάθε ακουστικό). Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.

  2. Κατανόηση γραπτού λόγου: Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία γραπτά κείμενα: Επιλογή χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με μια συγκεκριμένη εργασία Ανάλυση του περιεχομένου ενός κειμένου γενικού ενδιαφέροντος. Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας

  3. Παραγωγή γραπτού λόγου: Έκφραση μιας προσωπικής τοποθέτησης σ ένα γενικό θέμα (δοκίμιο, αλληλογραφία, άρθρο, κτλ). Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας

  4. Παραγωγή προφορικού λόγου: Εξέταση σε τρία μέρη: Κατευθυνόμενη συνομιλία Συνομιλία- διάλογος με τον εξεταστή Έκφραση προσωπικής γνώμης βάσει ενός κειμένου παρότρυνσης. Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.

Η συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων είναι 1 ώρα και 45 λεπτά. Η συνολική βαθμολογία είναι 100 βαθμοί με βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου τους 50. Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση είναι 5/25.

Για να μπορέσει ένας υποψήφιος να ανταποκριθεί με επιτυχία στις εξετάσεις αυτές, θα πρέπει να μελετά σωστά και οργανωμένα, ώστε να αφομοιώνονται οι γνώσεις και να έχει την δυνατότητα να οικοδομήσει πάνω σε αυτές την κατάλληλη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι οφείλει να παρακολουθεί συστηματικά το ρυθμό του φροντιστηρίου ώστε να γνωρίζει σε βάθος την ύλη και να οργανώνει καλά το χρόνο της μελέτης του. Ο κάθε εξεταζόμενος, θα έχει την ευκαιρία να δοκιμαστεί σε πολλά διαγωνίσματα και τεστ με απώτερο στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα στις εξετάσεις. Επίσης, θα προσθέσουμε μια επιπλέον ώρα διδασκαλίας έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των μαθητών σε γνωστικό επίπεδο μέχρι την ημέρα των εξετάσεων.


Με εκτίμηση,

Η καθηγήτρια γαλλικών του expert

Νάνσυ Μάνου

22 views0 comments

Comentarios


bottom of page